Przejdź do treści

Aktywna tablica

Aktywna tablica - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem

W roku szkolnym 2022/2023 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem rozpoczął realizację programu rządowego „Aktywna Tablica,” mającego na celu rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych w okresie 2020-2024.

W ramach tego programu, nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 43 750 zł, z czego 35 000 zł pochodziło z budżetu państwa, a 8 750 zł stanowiło nasz wkład własny. Dzięki temu wsparciu, mogliśmy zakupić laptopy, tablet graficzny, mysz KidTrac oraz interaktywne programy terapeutyczne do pracy z psychologami, logopedami i terapeutami rewalidacyjnymi, którzy prowadzą zajęcia w naszym ośrodku.

W bieżącym roku szkolnym planujemy przeprowadzić następujące działania, wykorzystując zakupiony sprzęt i oprogramowanie:

  1. Umieszczamy informacje o naszych działaniach w ramach programu „Aktywna Tablica” na stronie internetowej szkoły.
  2. Oznaczamy zakupione sprzęty i narzędzia terapeutyczne, które zdobyliśmy dzięki wsparciu.
  3. Organizujemy techniczne szkolenia w zakresie obsługi zakupionego sprzętu dla naszych pracowników.
  4. Nawiązujemy współpracę z innymi szkołami w Rudniku nad Sanem, uczestnicząc w spotkaniach z nauczycielami w ramach międzyszkolnej sieci współpracy.
  5. Bierzemy udział w konferencjach i szkoleniach dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu oraz w spotkaniach w ramach międzyszkolnej sieci współpracy.
  6. Realizujemy profilaktykę związana z bezpieczeństwem w sieci na lekcjach wychowawczych oraz informatyce.
  7. Systematycznie wykorzystujemy narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli i dokumentujemy nasze plany w postaci scenariuszy.
  8. Przeprowadzamy lekcje otwarte, na których nauczyciele demonstrują wykorzystanie tablicy interaktywnej i nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  9. Tworzymy galerię zdjęć wykonanych podczas zajęć, wykorzystując zakupiony sprzęt ufundowany dzięki dotacji.