Przejdź do treści

Doradztwo zawodowe – Poznawanie Świata Pracy

Doradztwo zawodowe - Poznawanie Świata Pracy

I. Wprowadzenie

Doradztwo zawodowe jest niezwykle istotnym elementem kształcenia uczniów. W ramach tego procesu, uczniowie klas 7 i 8 mieli okazję uczestniczyć w fascynujących wyjściach do różnych zakładów pracy i firm. Celem tych wizyt było poznanie różnych zawodów i zdobycie wiedzy praktycznej na temat wybranych dziedzin.

II. Wyjście do Młyna

W Tropach Historii Dnia 4 listopada 2022 roku uczniowie udali się na niezwykłą wizytę do „Młyn-Kaszarnia” w Rudniku nad Sanem. To fascynujące miejsce pozwoliło im poznać tajniki pracy młynarza oraz historię tego niezwykłego obiektu, który jest wpisany na listę zabytków. Dowiedzieli się, że młyn rudnicki ma już 117 lat i został wybudowany w 1905 roku przez hrabiego Hieronima Tarnowskiego. Dzisiaj młyn pełni funkcję handlową, a jego sklep oferuje różne produkty, takie jak mąka na chleb i kasze ekologiczne.

III. Spotkanie z Mistrzem Plecionkarstwa

Następnie, 7 listopada, uczniowie mieli okazję odwiedzić firmę „Koszykarstwo” Pana Władysława Kowala. To miejsce pozwoliło im poznać tajniki plecionkarza i zobaczyć wyroby wiklinowe o funkcji użytkowej i artystycznej. Dzieci miały możliwość wypróbowania swoich umiejętności w wyplataniu etażerki taśmą i pręciami wiklinowymi.

IV. Wizyta w Cukierni, Piekarni i Sklepie

W dniu 7 listopada 2022 roku uczniowie odwiedzili Piekarnię i Cukiernię „Graham” w Rudniku nad Sanem. Właścicielka firmy, Pani Anita Byra, opowiedziała uczniom o drodze edukacyjnej zawodu piekarza, omawiając, jak zdobyć stopień Czeladnika i Mistrza Piekarnictwa. Uczniowie mieli okazję poznać proces produkcji tradycyjnego chleba oraz wyroby cukiernicze. Pani Anita oprowadziła ich po cukierni, pokazując maszyny i urządzenia używane w codziennej produkcji. Na koniec wizyty, uczniowie mogli skosztować ciepłego, pachnącego ciasta. Podczas wyjścia ze sklepu, spotkali aktorkę filmową i teatralną Teatru im. Słowackiego w Krakowie, „Lidię Bogaczówną,” która pochodzi z Rudnika.

V. Wyjście do Zespołu Szkół im. Gen. Wł. Sikorskiego

Dnia 2 grudnia 2022 roku uczniowie klas 7 i 8 odwiedzili Zespół Szkół im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Celem tej wizyty było zapoznanie się z różnymi kierunkami kształcenia w tym zespole oraz zwiedzanie szkoły i warsztatów, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne z nauki zawodu. Kierownik warsztatów, Pan Marek Wojtaś, i inni nauczyciele zawodów oprowadzili uczniów i udzielili interesujących informacji. Uczniowie dowiedzieli się o kierunkach takich jak technik technologii drewna, technik mechanik, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych. Zwiedzili szkołę, gdzie zdobywa się wiedzę teoretyczną, a także warsztaty, gdzie rozwija się praktyczne umiejętności zawodowe. To było niezwykle inspirujące doświadczenie, które pomogło uczniom lepiej zrozumieć różne możliwości edukacji zawodowej i przyszłego kształcenia.

Dziękujemy wszystkim za możliwość poznania nowych ścieżek zawodowych i inspirujące wizyty!