Przejdź do treści

Laboratorium przyszłości

W ramach projektu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI,” który jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna, działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, otrzymała w grudniu 2021 roku wsparcie finansowe w wysokości 60 tysięcy złotych na zakup specjalnego wyposażenia. To wyposażenie ma służyć:

  • Rozwijaniu umiejętności technicznych, manualnych i matematycznych,
  • Kształtowaniu zdolności samodzielnego i kreatywnego myślenia,
  • Doskonaleniu pracy zespołowej,
  • Nauce radzenia sobie w życiu codziennym, organizacji i utrzymaniu porządku w miejscu pracy.

Zgodnie z założeniami projektu, zakupiony sprzęt ma nie tylko usprawnić zajęcia edukacyjne, ale także pozwolić uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwoju umiejętności.

W skład wyposażenia, które zakupiono dla placówki, wchodzi m.in.: drukarka 3D i specjalny stolik do niej, materiał do druku 3D, aparat cyfrowy, oprogramowanie Adobe Photoshop i Corel Videostudio, mikroport, mikrofon i Gimbal, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, a także zestaw narzędzi 3D, gofrownica, opiekacz do kanapek, blender, robot kuchenny, zestaw garnków, apteczka pierwszej pomocy, kleje, odzież ochronna i okulary, stół warsztatowy oraz stacja lutownicza.

Ten zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie zajęć z zakresu techniki, informatyki, gospodarstwa domowego oraz działań kreatywnych. Placówka wyraża swoją wdzięczność za możliwość uczestnictwa w tym projekcie.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem