Przejdź do treści

Wolontariusz

Wolontariusze to osoby, które poświęcają swój wolny czas i energię na działania na rzecz innych ludzi, organizacji lub idei. Mimo że angażują się w to z dużym zaangażowaniem, nie otrzymują za to żadnej zapłaty. Ich celem jest działanie na rzecz innych, pomagając im w codziennych sprawach i poprawiając jakość ich życia. Wszystko to robią zupełnie bezpłatnie.

Powołanie Klubu Wolontariusza We wrześniu 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem powołano Szkolny Klub Wolontariusza.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do wspólnej pracy w naszym Klubie. W Klubie poznasz wielu wspaniałych ludzi, którzy inspirują pozytywną energią.

Zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy są zainteresowani bliższym poznaniem idei Klubu. Dołączcie do nas!

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie i funkcjonowanie klubu to: Barbara Bartecka, Kazimiera Rząd, Dominika Zdeb, Agnieszka Witkowska, Iwona Drabik. Serdecznie was witamy!

Regulamin SKW w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza

 1. Promowanie idei wolontariatu i przygotowywanie młodzieży do pracy wolontarystycznej.
 2. Zachęcanie młodych ludzi do działania na rzecz innych poprzez organizację różnych akcji i projektów wspierających.
 3. Wspieranie lokalnych inicjatyw i aktywności społecznej.
 4. Rozwijanie postaw zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności wśród młodzieży.
 5. Wykorzystywanie umiejętności i entuzjazmu młodzieży do działań na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.
 6. Promocja idei wolontariatu w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.
 7. Regularne spotkania wolontariuszy.
 8. Współpraca z lokalnymi organizacjami i społecznościami.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to działanie na rzecz potrzebujących i wsparcie inicjatyw charytatywnych, które jest świadczone bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie.
 2. Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym.
 3. Szkolny Klub Wolontariusza jest apolityczny, całkowicie bezinteresowny i otwarty dla wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

§ 2 Cele działania

 1. Przygotowanie młodzieży do aktywnego działania wolontarystycznego na rzecz szkoły i lokalnej społeczności.
 2. Zachęcanie młodzieży do świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym oraz promowanie idei wolontariatu.
 3. Rozwijanie wśród młodzieży postaw zaangażowania, życzliwości, wrażliwości na potrzeby innych i bezinteresowności.
 4. Wykorzystanie umiejętności i chęci młodzieży do działań na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.
 5. Wspieranie ciekawych lokalnych inicjatyw.
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole i na terenie powiatu.

§ 3 Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, który jest zainteresowany pomaganiem innym.
 2. Członkami Szkolnego Klubu Wolontariusza mogą być uczniowie, którzy respektują zasady Klubu i uzyskają zgodę rodziców na uczestnictwo w działalności wolontarystycznej (w przypadku niepełnoletnich wolontariuszy).
 3. Działalność Klubu opiera się na zasadach dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Klubu są odpowiedzialni, uczciwi i lojalni wobec opiekunów.
 5. Członkowie Klubu uczestniczą systematycznie w pracy Klubu oraz w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 6. Członkowie Klubu promują ideę wolontariatu swoim postępowaniem i działaniami.
 7. Członkowie Klubu przestrzegają Karty Etycznej Wolontariusza oraz Regulaminu Klubu.

§ 4 Prawa i obowiązki Wolontariusza Wolontariusz ma prawo do:

 • jasno określonych obowiązków,
 • prośby o wsparcie,
 • zgłaszania nowych pomysłów,
 • rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed ryzykiem związanym z powierzonymi zadaniem.

Wolontariusz ma obowiązek:

 • być odpowiedzialnym i rzetelnym w wykonywaniu swoich zadań,
 • być lojalnym i uczciwym wobec opiekunów Klubu,
 • aktywnie uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach dla wolontariuszy,
 • promować ideę wolontariatu swoim postępowaniem.

§ 5 Obszary działania Aktywność wolontariuszy skupia się na dwóch głównych obszarach:

 • w środowisku szkolnym,
 • w społeczności lokalnej.
 • wszędzie tam, gdzie można pomóc zgodnie z